Kontakt


  TC Connect AS har inngått rammeavtale med Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF(HDO)

  Rammeavtale med Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF(HDO)

  HDO har valgt TC Connect AS som leverandør av løsning for utalarmering av akutte vakttjenester i helsetjenesten via nødnett.

   

  • Vi er stolte over å ha fått på plass en avtale med HDO, og gleder oss til samarbeidet de neste årene, sier Harald Bergby, administrerende direktør i TC Connect AS.

  Avtalen er en rammeavtale med HDO, som vil gjelde for to år med rett til forlengelse i 1+1 år. Avtalen omhandler løsning for direkte utalarmering av akutte vakttjenester via Nødnettet som eies og forvaltes av Direktoratet for samfunnssikkerhet- og beredskap. Det er estimert at avtalens verdi vil være på 25-30 millioner norske kroner.

   

  Effektive løsninger for nødnettbrukere

  IHM Multi Alert-løsningen som inngår i kontrakten er levert av IHM P/S, som har utviklet og tilpasset løsningen. IHM har i mer enn 35 år vært representert med løsninger i det norske markedet.

  • Avtalen som er inngått med HDO er svært viktig for oss og passer godt inn i vår strategi med å være ledende innen kontrollromsløsninger og utstyr til bruk i nødnett. Løsning som inngår i rammeavtalen vil gi nødnettbrukere en effektiv løsning for utalarmering av team, og en god oversikt over tilgjengelige ressurser, forklarer Bergby.

   

  Omfatter også andre enheter

  I tillegg til HDO selv har alle organisatoriske enheter der HDO har helt eller delvis driftsansvar, rett til å gjøre avrop på rammeavtalen. Ved rammeavtalens inngåelse er dette:

  • Helse Sør-Øst RHF med underliggende helseforetak, AMK-sentraler, ambulansetjenester og akuttenheter
  • Helse Midt-Norge RHF med underliggende helseforetak, AMK-sentraler, ambulansetjenester og akuttenheter
  • Helse Vest RHF med underliggende helseforetak, AMK-sentraler, ambulansetjenester og akuttenheter
  • Helse Nord RHF med underliggende helseforetak, AMK-sentraler, ambulansetjenester og akuttenheter
  • Luftambulansetjenesten ANS
  • Primærhelsetjenesten, dvs. norske kommuner, fastleger/legekontor, EMS kommunikasjonssentraler og hjemmetjenesten

   

  Om HDO:

  Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO HF) ble stiftet 29. april 2013 og er et drifts- og forvaltningssenter for kommunikasjonsløsninger og fagsystemer i den nasjonale medisinske nødmeldetjenesten. HDO arbeider i en kritisk disiplin hvor hvert sekund teller. HDOs brukere er helsepersonell i regionale helseforetak, helseforetak og alle landets kommuner.

   

  Om TC Connect AS

  TCECUR AB er et teknikkorientert sikkerhetskonsern med lang historie og erfaring fra leveranser til store konsern og den offentlige sektor. TCECUR består i dag av fire datterselskap, alla spesialisert innen forskjellige områder av sikkerhet som leverer avanserte sikkerhetssystem og sikker kommunikasjon til samfunnets mest krevende kunder. Tilbudene består av en kombinasjon av egna produkter og løsninger, samt gjennom agenturer fra verdensledende produsenter.

  Konsernet består av: TC Connect Norge AS, TC Connect Sweden AB,

  Access World Technic AB og Mysec Sweden AB.

   

  For ytterligere informasjon, ta kontakt med:

  Harald Bergby, administrerende direktør i TC Connect AS
  900 55 433
  Harald.bergby@tcconnect.no