Kontakt


  SECURITY IN MOTION

  VI SKAPER EFFEKTIVE KOMMUNIKASJONS- OG SIKKERHETSLØSNINGER FOR NOEN AV VERDENS MEST KREVENDE BEDRIFTER.

  Velg riktig sikkerhet

  Kommunikasjon og sikkerhet er bransjer der den tekniske utviklingen skaper både nye muligheter og utfordringer. Med stadig økende trusler mot sikkerheten investerer bedrifter, organisasjoner og den offentlige sektoren store ressurser på alt fra identifisering/­verifisering, til kontroll- og adgangssystemer samt overvåkning og kontroll av kommunikasjon.

  Resultatet blir ofte komplekse og uoversiktlige systemer med flere ulike teknologier og løsninger. Utviklingen innen sikkerhet har gått fra den fysiske låsen og nøkkelen til identifisering gjennom din personlige identitet med for eksempel ansiktsgjenkjennelse eller fingeravtrykkslesning.

  Uansett hvilken løsning man bruker, må den være pålitelig både i daglig bruk og i krisesituasjoner. Hos TC Connect velger vi den sikkerhets- og kommunikasjonsløsningen som passer best til din bedrift, og vi implementerer den på en kvalitetsmessig måte.

  HELE VEIEN FRA KONTROLLROM TIL BRUKER

  VI SER HELHETEN. MEN VI SER OGSÅ INDIVIDETS ARBEIDSSITUASJON OG BEHOV. DET GJØR OSS TIL MER ENN EN LEVERANDØR.

  Vi ser helheten

  TC Connects styrke ligger i å levere effektive produkter og løsninger tilpasset kundens behov. Gjennom mange års erfaring har vi fått unik kunnskap om de behovene som finnes hos kunden, i det faktiske arbeidsmiljøet. Våre produkter og løsninger skal fungere optimalt i meget krevende miljøer, alt fra oljerigger til sykehus.

  Hvorfor velge TC Connect?

  TC Connect er en helhetsleverandør innen radiokommunikasjon og biometriske adgangs- og kontrollsystemer. Vår spesialkompetanse, i kombinasjon med et stort spesialtilpasset produkttilbud, gjør oss til en meget kostnadseffektiv partner. Vi har unike, verdiøkende kunnskaper. TC Connect har ledende kompetanse på bedriftskritiske kommunikasjonssystemer, og bred erfaring i å integrere våre løsninger i eksisterende systemer.

  Godkjenninger

  TC Connect er godkjent av Post og Teletilsynet som Teleutstyrsleverandør – TUA med autorisasjonsnr. 4987 og Radioinstallatør – RFA med autorisasjonsnr. 4429, 4988 og 4989.

  Sertifiseringer

  Vi har sertifisert oss i Achilles, Sellihca, TransQ og StartBANK.

  I tillegg har vi personell som er sertifisert for mastemontasje, offshorearbeid, arbeid i tunnel og arbeid i tog.