Kontakt


  Olje & Gass

   

  Olje- og gassindustrien har høye krav til sikkerhet og funksjon, både on- og offshore. Dette er virksomheter som håndterer brannfarlige og eksplosive emner, noe som krever spesielt utstyr. TC Connect leverer produkter som er ATEX-klassifisert for bruk i disse miljøene.

  TC Connect leverer løsninger, produkter og tjenester til olje og gassindustrien, både on- og offshore.
  Olje og gassindustrien er meget kostnadsbevisst, men stiller strenge krav til utstyret og dokumentasjon. I tillegg skal utstyret brukes i områder med brennbare stoffer som kan skape en eksplosiv atmosfære sammen med luft. Tiltak må iverksettes for å forhindre antenning av denne atmosfæren og for å forhindre utbredelsen av enhver påbegynt eksplosjon.
  Operatører av installasjoner hvor det er eksplosive områder må forsikre seg om at utrustningen de bruker, har innebygget de nødvendige beskyttelsesmetodene.

  TC Connect leverer produkter og utstyr som er tilpasset tøffe og utfordrende driftsmiljø og vi har et produktspekter som er ATEX sertifisert.

  Systemer

  I olje- og gassektoren jobber man i noen av de vanskeligste miljøene med tungt maskineri på offshore-plattformer med brannfarlige gasser, damper og væsker.
  Arbeiderne fortjener de beste og sikreste kommunikasjonsløsninger som er tilgjengelige i markedet. Vi tilbyr en rekke sikre, pålitelige kommunikasjonsløsninger for farlige miljøer (Ex-områder) basert på TETRA, DMR eller analoge systemer.

  Terminaler og tilbehør

  I oljesektorens tøffe miljø er kun det beste bra nok. Vi leverer ATEX godkjente terminaler og tilbehør fra Motorola, Savox og 3M Peltor. For nærmere produktinformasjon, kontakt oss gjerne eller besøk vår nettbutikk.

   

           

   

  Tjenester

  Vi kan tilby prosjektledelse, design, installasjon og igangkjøring i tillegg til service og support.Vårt personell har alle nødvendige kvalifikasjoner og sertifiseringer for installasjon og service både offshore og landbasert.

  Kontrollrom

  Olje og gass-miljøer krever evner til å koordinere og kommunisere med store fordelte ressurser for å sikre trygg og effektiv drift, samt å beskytte miljøet. Fra plattform til port er Zetrons integrerte konsollsystemer den ledende løsningen som bidrar til å koordinere eiendeler involvert i produksjon, bulkhåndteringsoperasjoner og transport til havn. Våre løsninger forbedrer situasjonell bevissthet og gir sentralisert styring med stedsspesifikke prosedyrer for rask koordinert respons til nødsituasjoner. Med teknologi som endrer seg med lynhurtighet lar våre skalerbare og interoperable plattformer bedrifter å utvide kostnadseffektivt.