Kontakt


  Kommunikasjon

  Sikkerhet, god tale- og lydkvalitet er avgjørende for at radiosystemer er pålitelige og kostnadseffektive for brukerne. TC Connect tilbyr alle typer terminaler fra globalt ledende produsenter. Vårt sortiment inkluderer alt fra håndholdte til mobile enheter, til basestasjoner og personsøkere med eller uten ATEX-klassifisering. Våre hovedleverandører er Motorola og Airbus.

  Systemer

  Et radiosystem består av infrastruktur dvs. basestasjoner, kontrollrom og brukerutstyr som terminaler (bærbare og mobile radioer). Vi setter sammen kommunikasjonsløsninger som passer kundens krav og behov.
  Kvalitet og sikker kommunikasjon er viktige stikkord for brukere av lukkede radionett. Ved vår spisskompetanse utvikler vi et sikkert og effektivt kommunikasjonssystem som knytter alle aktørene for å forenkle og understøtte arbeidsprosesser.

      

  Terminaler og tilbehør

  Vi leverer alle typer radioterminaler og tilbehør fra ledende produsenter i verden. Vårt produktspekter dekker både håndholdte radioer, bilmonterte radioer, personsøkere og eksplosjonssikkert utstyr (ATEX) for ekstreme miljøer.

  Våre hovedleverandører er:

   

      

           

  Kontrollrom

  TC Connect har lang erfaring i å integrere produkter og løsninger med de mest avanserte og brukervennlige kontrollromsmiljøer. Vi har egenutviklede løsninger og nært samarbeid med ledende produsenter av kontrollrom slik at vi kan finne den løsningen som passer best til kundens krav og behov.
  Med utgangspunkt i radiokommunikasjonssystemet kan vi integrere flere forskjellige kommunikasjonsløsninger med forskjellige overføringsmedia.

  Med digital overføring og PC-betjent brukergrensesnitt, kan vi utvikle og tilpasse kontrollromsløsninger tilpasset de mest krevende oppgaver.

  Vil leverer kontrollrom fra:

         

  Tunnelkommunikasjon og utvidet dekning

  Vi leverer komplette kommunikasjonsløsninger til tunnel og i andre områder hvor en ønsker utvidet dekning for trådløs kommunikasjon og talevarsling.
  TC Connects løsninger er basert på bruk av transpondere, repeatere og fiberoptisk distribusjon, noe som gir anledning til å utvide konvensjonell radiodekning til også å omfatte områder som normalt ikke har dekning. Dette er typisk innendørs i bygningskomplekser, parkeringsanlegg, gruver, industrianlegg samt veg- og jernbane-tunneler.
  Vi har løsninger som dekker FM, DAB+, Nødnett (TETRA), analog og digital radiokommunikasjon i alle frekvensområder.
  TC Connects Talevarslingssystem for tunnel gjør alle kritiske kommunikasjonssystemer enkle å bruke for operatører både lokalt eller eksterne trafikksentraler, samtidig som det sikres at tunnelreglene overholdes. I en nødsituasjon kan nødetater via betjeningspaneler ta kontroll over kommunikasjonen. Prioriterte meldinger programmeres tilsvarende i våre nødkommunikasjonsløsninger, og sikrer at kritiske instruksjoner og meldinger blir hørt og forstått av de riktige mottakerne.

                       

  Tjenester

  Vi kan tilby prosjektledelse, design, installasjon og idriftsetting i tillegg til service og support. TC Connect har en stor service- og engineeringavdeling. Vårt personell har alle nødvendige kvalifikasjoner og sertifiseringer for å installere og utføre service offshore og onshore.

  ANPR

  Automatic Number Plate Recognition (ANPR) – Digitalt system for overvåking og kontroll av kjøretøy med enkelt betjening.

  Nødnett

  TC Connect er godkjent leverandør av terminaler og tilbehør til Nødnett. Våre produkter er tilgjengelig i Nettbutikken. Godkjente brukere får tilgang.