Kontakt


[recaptcha]

Johan Castberg feltet

TC Connect har blitt tildelt kontrakt på UHF TETRA system for Johan Castberg FPSO hvor vi leverer blant annet Rohill TETRA system, deknings- og interferensstudie, samt radioterminaler (MTP8500EX). Johan Castberg-feltet ligger ca. 100 km nord for Snøhvit-feltet, og har en planlagt oppstart i 2022 og vil produsere i 30 år. På havoverflaten vil man se et oppankret produksjonsskip (FPSO), men det er under vann at den virkelige størrelsen på feltet blir synlig. Johan Castberg er et stort havbunnsfelt og er viktig for eventuelt videre utbygging og infrastruktur i Barentshavet.