Rakel

Nytt ramavtal för Rakel-produkter tecknat mellan TC Connect Sweden AB och Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet.

Från och med den 31 maj 2013 finns ett nytt ramavtal av Rakelmobiler som myndigheter under regeringen och organisationer som deltar via fullmakt, så som kommuner och landsting kan avropa ifrån.

Ramavtalet, som tecknats mellan TC Connect Sweden AB och Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet, heter Rakelprodukter och gäller till och med 30 november 2014 och med möjlighet till förlängning om maximalt ytterligare 30 månader. Avtalet ersätter det tidigare ramavtal som tecknats av MSB.

För att det ska vara enkelt att avropa så är rakelmobilerna uppdelade i tre kategorier, Behändig, Ordinär och Robust

Behändig

Vi är naturlitgvis stolta över att kunna erbjuda väldens minsta mobil i kategorien behändig, läs mer om TH1n, världens minsta Rakelterminal.

Ordinär och Robust

Här erbjuder vi THR9i, en terminal som har marknadens största display! Dessutom är den full med nyttiga funktioner. Vi använder även THR9i som terminal i den Robusta kategorin och då levereras den med en repeater funktion. Läs mer om THR9i.