Kjell-Åke Jägenstedt ny CFO i TC Connect AB

Kjell-Åke Jägenstedt har en lång och dokumenterad erfarenhet inom företagsledning och som CFO i börsnoterade internationellt ägda bolag. Han har bl. a arbetat för Prenax Global, Transmode, Poolia, Fujitsu, Microsoft och Rank Xerox. Kjell-Åke börjar tjänsten den 27 november.

”Med erfarenhet från både publika och internationella bolag som utvecklats både organiskt och via förvärv har han en mycket passande profil för att ta TC Connect vidare utefter de mål vi satt. Efter en kortare omstruktureringsperiod befinner vi oss åter i tydligare ...

Läs mer
0

Ole Oftedal och Annica Lindstrand har köpt aktier i TC Connect

VD och styrelseledamot, Ole Oftedal, har den 1 november köpt 15.000 aktier till ett pris om 21,46 kr i TC Connect. Ole Oftedal äger nu 115.000 aktier i TC Connect vilket motsvarar 3.4% av utestående aktier.

CFO för dotterbolaget AW Technic, Annica Lindstrand, har den 2 november köpt 4.400 aktier till ett pris om 21,66 kr i TC Connect . Annica Lindstrand äger nu totalt 5.400 aktier i TC Connect.

VD för dotterbolaget AW Technic, Per Lindstrand, äger sedan tidigare 9.000 aktier ...

Läs mer
0

Analyst Group: Aktieanalys på TC Connect – En säkerhetsorienterad teknikkoncern

TC Connect är en teknikkoncern som via verksamhetseffektiviseringar, organisk tillväxt och flera planerade förvärv ska skala upp koncernen och samtidigt öka rörelsemarginalen. Omsättningen förväntas stiga fram till 2019 då TC Connect enligt Analyst Groups prognos omsätter ca 356 MSEK med en EBIT-marginal omkring 10,5 %. Givet en målmultipel om EV/EBIT 12,8, härledd från en relativvärdering, samt en diskonteringsränta om 10 %, är aktiens nuvärde 41 kr. Utrymme bedöms således finnas för uppvärdering från dagens nivåer.
För fullständig analys läs här: ...

Läs mer
0

Delårsrapport TC Connect Ab (publ) 1 april – 30 september

TC Connect presenterar delårsrapport för tredje kvartalet 2017

Tredje kvartalet

· Total omsättning för perioden uppgick till 33,7 MSEK
· Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,0 MSEK
· Periodens resultat efter skatt uppgick till -1,7 MSEK
· Periodens resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,49 kr
· Soliditeten per 2017-09-30 uppgick till 56%

Perioden 1 april – 30 september

· Total omsättning för perioden uppgick till 67,5 MSEK
· Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,3 MSEK
· Periodens resultat efter skatt ...

Läs mer
0

Lars Åkerblom ny CFO i TC Connect (publ)

TC Connect har utsett Lars Åkerblom till ny CFO. TC Connect är ett säkerhetsföretag inom digital kommunikation, övervakning och passersystem. TC Connect är noterat på Nasdaq First North Stockholm.

Lars Åkerblom har lång erfarenhet som CFO i ett flertal publika bolag och har tidigare även verkat som auktoriserad revisor. Han kommer närmast från HANZA Holding där han varit CFO i sju år. HANZA har under den perioden växt från en omsättning på knappt 400 MSEK till över 1 300 MSEK. Som ...

Läs mer
0

Delårsrapport andra kvartalet 2017

TC Connect AB (publ) redovisar idag sitt konsoliderade resultat för andra kvartalet 2017.

Kommentarer

Omsättningen för det första halvåret 2017 för den tidigare koncernen TC Connect AS (1 januari 2017 till 31 mars 2017) och den nybildade koncernen TC Connect AB (1 april 2017 till 30 juni) uppgick till totalt 71,7 MSEK (75,6 MSEK) med ett justerat EBITDA-resultat om 2,5 MSEK (3,7 MSEK).12

Under det första halvåret 2017 har Bolaget genomfört flera initiativ vilket medfört extra kostnader på över 1 MSEK.

För det andra ...

Läs mer
0

TC Connect AB (publ) slutför förvärvet av Access World Technic AB och etablerar en ny division inom Security

Säkerhetsföretaget TC Connect AB (”TC Connect”) har den 1 augusti 2017 förvärvat samtliga aktier i det svenska säkerhetsbolaget Access World Technic AB (”AW Technic”). Med verksamhet inom övervakning, identifikation, biometri och passersystem förväntas AW Technic bli ett starkt komplement till TC Connects verksamhet. I samband med förvärvet etablerar också TC Connect en ny division inom Security under ledning av Per Lindstrand, VD för AW Technic.

Med världsledande leverantörer som Honeywell (Platinum partner), Tyco Software House, Techsphere, HID Global, Axis och American ...

Läs mer
0

TC Connects erbjudande om 15 MSEK övertecknades till 174 procent och styrelsen har beslutat att utnyttja övertilldelnings­optionen om 8 MSEK

TC Connect AB (publ) (”TC Connect” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed utfallet av erbjudandet om att teckna aktier i Bolaget till ett värde om 15 MSEK inför listningen på Nasdaq First North (”Erbjudandet”). Erbjudandet tecknades till 174 procent och de inkomna anmälningarna summerar till cirka 26 MSEK, vilket medför att styrelsen har beslutat att utnyttja övertilldelningsoptionen om 8 MSEK.

TC Connect har genomfört en ägarspridning i Bolaget genom att inför listningen på Nasdaq First North erbjuda 1 150 000 nyemitterade aktier i ...

Läs mer
0

Positiv analys av säkerhetsföretaget TC Connect inför notering på Nasdaq First North

TC Connect AB (publ) har på sin hemsida publicerat en analys av bolaget som genomförts av Analyst Group inför noteringen på Nasdaq First North.

Analyst Group konstaterar bland annat att ”I base case finns en indikativ uppsida om 26 % från teckningskurs.”

För att ta del av hela analysen, vänligen besök: http://tcconnect.no/sv/investerare/notering-pa-nasdaq- first-north/

Idag, den 29 maj, har vd Ulf Carlzon och CFO Erik Källmin presenterat bolaget, nyemissionen och noteringen på Nasdaq First North vid en investerarlunch i samarbete ...

Läs mer
0

TC Connect AB (publ) beslutar om nyemission och ansöker om notering på Nasdaq First North.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Pressmeddelande
15 maj 2017

Styrelsen i TC Connect AB (publ) (”TC Connect” eller “Bolaget”) har, med stöd av bolagstämmans bemyndigande registrerat hos Bolagsverket den 12 maj 2017, fattat beslut om en nyemission om 15 MSEK (“Erbjudandet”), samt rätten att besluta om en ...

Läs mer
0
Sida 1 av 2 12