Trygghet & Säkerhet

Trygghet & Säkerhet

Viktiga verksamheter inom området trygghet och säkerhet är krisberedskap, räddningstjänst, alarmering, olycksförebyggande, brottsförebyggande och internt skydd. Vi på TC Connect jobbar ständigt för att säkerställa att viktiga verksamheter inom området trygghet och säkerhet har säker kommunikation.

 • Trygghetslarm och Telefoner

  TC Safe

  Vi är friskare och lever längre. Många vill då bo kvar hemma under trygga förhållanden med en pålitlig och säker möjlighet att kontakta assistans vid behov med hjälp av ett trygghetslarm.

  Vid många tillfällen räcker då inte den trådbundna kommunikationen till och klassisk GSM/3G/4G är inte heller alltid tillgänglig eller med de garantier på stabilitet och tillgänglighet som krävs för att värna vårdtagarnas säkerhet. Därför har TC Connect tagit fram ett koncept med en kommunikation via Rakel. Fördelen är inte bara högre tillgänglighet men också att den existerande trygghetstelefonen kan bibehållas. Detta ger många fördelar för den enskilde användaren, de anhöriga samt personal från t ex hemtjänsten. I första installationerna med våra kunder körs hela larmkedjan mot CareTechs larmcentral men konceptet kan anslutas till valfri larmoperatör.

  Konceptet bygger på att en existerande larmapparat kopplas till en TC Safe box som har radiokontakt med det landstäckande Rakelnätet. Hos larmoperatören tas samtalet emot via Rakelradio och förs via protokollomvandlare in till larmcentralen där operatören kan ta emot larmet och samtala med den uppringande.

  Ladda ner TC Trygg produktblad här

  TC Phone

  Med TC Phone kan du kommunicera via Rakel på samma sätt som du pratar i en vanlig telefon! Du kan kommunicera med vilken standard telefon som helst, även trådlösa telefoner!

  Ladda ner TC Phone produktblad här

 • Rökdyk

  Vi har lösningen för säker Rökdykning

  Rökdykning innebär inträngning i tät brandrök, vanligen för att rädda liv eller för att släcka brand. Rökdykning innebär en skyddsnivå, och är därför reglerad av arbetsmiljömyndigheterna.

  Vi har olika lösningar för Rökdyk. Kontakta oss gärna för mer information.