Notering på Nasdaq First North

TC Connect AB (publ) avser att noteras på Nasdaq First North. Här hittar du mer information om detta.

För investerarpresentation från Financial Hearings den 29 maj 2017, vänligen se:

Investerarpresentation Financial Hearings

För investerarpresentation från Aktiespararnas Aktiedag den 23 maj 2017, vänligen se nedan:

Preliminär tidplan

Anmälningsperiod 16 maj – 30 maj 2017
Offentliggörande av utfallet i Erbjudandet 1 juni 2017
Likviddag för avräkningsnotor 7 juni 2017
Första dag för handel 9 juni 2017

Dokument

Investeringsmemorandum finns också tillgängligt på Mangold Fondkommission AB:s hemsida, www.mangold.se. Mangold Fondkommission AB +46 8 5030 1550

Handlingar införlivade genom hänvisning i Investeringsmemorandum