Finansiella rapporter

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2017 21 feb 2018
Offentliggörande av årsredovisning 2017 18 apr 2018
Årsstämma 2018 9 maj 2018