Finansiella rapporter

Finansiell kalender

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2017 11 aug 2017
Bokslutskommuniké 2017 21 feb 2018
Offentliggörande av årsredovisning 2017 18 apr 2018
Årsstämma 2018 9 maj 2018