ÄGARFÖRTECKNING TC CONNECT AB (PUBL) PER 2017-12-22

Namn Antal aktier Andel %
TPE AS 2 237 500 65.81 %
Ole Oftedal 115 000 3.38 %
Avanza Pension 95 313 2.80 %
Nordnet Livsförsäkring 56 589 1.66 %
Stina Bergfors 35 000 1.03 %
Totalt 2 539 402 74.68 %
Övriga aktieägare 860598 25.32 %
Totalt 3 400 000 100,00%

Ledning och styrelse äger totalt 4.7% i TC Connect AB (Publ)