Ägarförteckning TC Connect AB (publ) per 2017-06-01

Namn Antal aktier Andel %
TPE AS 2 250 000 66,18%
Tamt AB 150 000 4,41%
Ole oftedal 100 000 2,94%
Mangold 65 000 1,91%
TJ Junior AB 65 000 1,91%
Stina Bergfors 65 000 1,91%
Robert Joki 30 000 0,88%
Go Mobile 25 000 0,74%
Handelsbanken lux 25 000 0,74%
Andreas Johansson 25 000 0,74%
Övriga aktieägare 600 000 17,65%
Totalt 3 400 000 100,00%