THIS IS TC CONNECT

HELHETSLÖSNINGAR OCH PRODUKTER INOM KOMMUNIKATION OCH SÄKERHET – FÖR EN VÄRLD I RÖRELSE.

THIS IS TC CONNECT

HELHETSLÖSNINGAR OCH PRODUKTER INOM KOMMUNIKATION OCH SÄKERHET – FÖR EN VÄRLD I RÖRELSE.

Security in Motion

Vi lever i en värld där den tekniska utvecklingen inom kommunikation och säkerhet går allt snabbare, och kraven på tillgänglighet, funktion och mobilitet ökar. Men vårt behov av att känna oss trygga – det ändras aldrig.

Vi kombinerar den senaste teknologin med lång erfarenhet och en mycket hög nivå av säkerhet och tillgänglighet.

Våra verksamhetsområden

E.ON Elnät

Utvecklingsprojekt tillsammans med E.ON Elnät Sverige AB avseende styrning och insamling av status för fjärrfrånskiljare via TETRA.

Nytt ramavtal för Rakel-produkter

Nytt ramavtal för Rakel-produkter tecknat mellan TC Connect Sweden AB och Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet. Från och med den 31 maj 2013 finns ett nytt ramavtal av Rakelmobiler som myndigheter under regeringen och organisationer som deltar via fullmakt, så som kommuner och landsting kan avropa ifrån.

Hemma hos TC Connect
Se filmen om oss