Case

Polismyndigheten

TC Connect har valts av Polismyndigheten som den enda leverantören av system för inomhustäckning. Arbetet omfattar utbyte och kompletteringar av befintliga installationer, nyinstallationer samt drift- och underhåll. Ramavtalet som löper under 4 år med möjlighet till förlängning i upp till 3 år omfattande både repeatrar för mobiltelefoni och Rakel. ”Detta är ett strategiskt mycket viktigt avtal för oss på TC Connect. Vi har levererat produkter och system till den Svenska polisen i mer än 40 år och ser fram emot att få bredda detta djupa samarbete att även omfatta Repeaterlösningar” säger Ulf Carlzon VD TC Connect.

Skellefteåkraft

TC Connect vann upphandlingen med Skellefteå Kraft för att leverera Förstärkning av Rakeltäckning med inplacering i 17 av Skellefteå Krafts anläggningar inklusive deras huvudkontor och förråd. Uppdraget innefattar projektering, installation, testning, mätning samt underhåll. ”Vi valde TC Connect för att de erbjöd den sammantagna mest ekonomiskt fördelaktiga lösningen för Skellefteå Kraft. Att TC Connect dessutom har en lokal närvaro via deras partner CarCom samt en omfattande erfarenhet och kompetens inom radioteknik för bl.a. Rakel var en stor fördel” säger Christer Andersson, säkerhetschef på Skellefteå Kraft. För sitt samband har även Skellefteå Kraft valt Airbus DS Rakelterminaler levererade av TC Connect.

Vattenfall

TC Connect är helhetsleverantör av Rakel-baserade kommunikationslösningar till Vattenfallkoncernen i Sverige. I vårt åtagande ingår leverans av Rakelmobiler – både fordonsmonterade och handburna, TAQTO programmeringslösning för konfiguration av Rakelmobiler, operatörsenhet som används vid driftcentral, positioneringslösning för att visa Rakelterminaler på karta samt telematik-lösningar baserade på Airbus DS TETRA-modem.

E.ON Elnät

Utvecklingsprojekt tillsammans med E.ON Elnät Sverige AB avseende styrning och insamling av status för fjärrfrånskiljare via TETRA. Utbyte av tidigare lösning som använde Mobitex som bärare. Utrustningen består av hårdvara och mjukvara. Lösningen består av central utrustning och utrustning vid utestationer. Dessa utestationer uppgår till mer än 200 stycken och är spridda runt om i Sverige. Centralutrustning skickar kontrollkommandon och tar emot larm från utestationerna. Projektet startade i slutet av 2010 och pågår fortfarande. Under 2014 uppgraderades systemet med GrE1a, vilket är ett direktanslutet system som bildar ett gränssnitt mellan E.ONs Scada-system och TETRA-nätverket. GrE1a innehåller även ett webbgränssnitt för övervakning av enheter i realtid. Projektet består av två delar, utrustning vid fjärrkontakter och utrustning vid driftcentralen. Lösningen är baserad på TC Connects RTU-enhet, RIO och Airbus DS TETRA-modem.