Nyheter

Sivilforsvaret

TC Connect har levert nytt varslingssystem til Sivilforsvaret.
Leveransen omfatter 1200 sirener som styres via Nødnett.

0