Nyheter

P-søk i Nødnett

Nødnett erstatter P-søk som system for å varsle og alarmere medisinske team internt ved St. Olavs Hospital i Trondheim.

TC Connect har levert løsningen for innendørsdekning på sykehuset og verdens minste Tetra radioer som mottar alarmen sier salgssjef Harald Bergby.

St. Olavs Hospital er pilot for å teste ut løsningen internt i sykehus, og utvalgte grupper i traumeteam og AMK-sentralen har stått for utprøvingen. Etter en vellykket pilottest periode anbefaler prosjektgruppa at Nødnett tas i bruk permanent for alarmering av alle akutt-team.

Traumeteamet bruker verdens minste Tetra radioen TH1n med en vekt på bare 160g fra Airbus. TH1n er godkjent for bruk i Nødnettet.

Les mer på hjemmesiden til Nødnett

 

0