Kontakt

Kommunikasjon

Sikkerhet, rask responstid og god lydkvalitet er avgjørende for at radiosystemer er pålitelige og kostnadseffektive for brukerne. TC Connect tilbyr alle typer terminaler fra globalt ledende produsenter. Vårt sortiment inkluderer alt fra håndholdte til portable enheter, til basestasjoner og personsøkere med eller uten ATEX-klassifisering. Våre hovedleverandører er Motorola og Airbus.

RADIOSYSTEMER

Et radiosystem vil normalt består av infrastruktur dvs. basestasjoner, kontrollrom og brukerutstyr som terminaler (bærbare og mobile radioer). I dialog med kunden setter vi sammen kommunikasjonsløsninger som passer de krav og behov som er beskrevet.

Kvalitet og sikker kommunikasjon er viktige stikkord for brukere av lukket radio nett. Ved vår spisskompetanse og lange erfaring designer vi et sikkert og effektivt kommunikasjonssystem som knytter alle aktørene for å forenkle og understøtter arbeidsprosesser.

TERMINALER

Vi leverer alle typer radioterminaler fra de ledende produsentene i verden. Vårt produktspekter dekker både håndradioer, bilmonterte radioer, basestasjoner, personsøkere og eksplosjonssikkert utstyr (ATEX) til bl.a. oljeindustrien og offshore.

Våre hovedleverandører er Motorola, Airbus og Tait.

KONTROLLROM

TC Connect har lang erfaring i å integrere produkter og løsninger med de mest avanserte og brukervennlige kontrollromsmiljøer. Vi har egenutviklede løsninger og nært samarbeid med ledende produsenter av kontrollrom slik at vi kan finne den løsningen som passer best til kundens krav og behov.

Med utgangspunkt i radiokommunikasjonssystemet kan vi integrere flere forskjellige kommunikasjonsløsninger med forskjellige overføringsmedia.

Med digital overføring og PC-betjent brukergrensesnitt, kan vi utvikle og tilpasse kontrollromsløsninger som er tilpasset de mest krevende oppgaver.

TUNNEL OG UTVIDET DEKNING

Vi leverer komplette kommunikasjonsløsninger til tunnel og i andre områder hvor en ønsker utvidet dekning for trådløs kommunikasjon.

TC Connect’s løsninger er basert på bruk av transpondere, repeatere og fiberoptisk distribusjon, noe som gir anledning til å utvide konvensjonell radiodekning til også å omfatte områder som normalt ikke har dekning. Dette er typisk innendørs i bygningskomplekser, parkeringsanlegg, gruver, industrianlegg samt veg- og jernbane-tunneler.

Vi har løsninger som dekker fra kringkastingsområdet FM, DAB+ og analog og digital radiokommunikasjon i alle frekvensområder.

ANPR

Automatic Number Plate Recognition – ANPR.  Systemet er designet for å gi en totalløsning for overvåking og kontroll av kjøretøy og som i tillegg er enkel å betjene.

NØDNETT

TC Connect er godkjent leverandør av terminaler og tilbehør til Nødnett. Våre produkter er tilgjengelig i Nødnettbutikken. Godkjente brukere får tilgang.

Systemer

Et radiosystem vil normalt består av infrastruktur dvs. basestasjoner, kontrollrom og brukerutstyr som terminaler (bærbare og mobile radioer). I dialog med kunden setter vi sammen kommunikasjonsløsninger som passer de krav og behov som er beskrevet.
Kvalitet og sikker kommunikasjon er viktige stikkord for brukere av lukket radio nett. Ved vår spisskompetanse og lange erfaring designer vi et sikkert og effektivt kommunikasjonssystem som knytter alle aktørene for å forenkle og understøtter arbeidsprosesser.

    

Terminaler og tilbehør

Vi leverer alle typer radioterminaler og tilbehør fra de ledende produsentene i verden. Vårt produktspekter dekker både håndradioer, bilmonterte radioer, personsøkere og eksplosjonssikkert utstyr (ATEX) for ekstreme miljøer.
Våre hovedleverandører er:

 

    

         

Kontrollrom

TC Connect har lang erfaring i å integrere produkter og løsninger med de mest avanserte og brukervennlige kontrollromsmiljøer. Vi har egenutviklede løsninger og nært samarbeid med ledende produsenter av kontrollrom slik at vi kan finne den løsningen som passer best til kundens krav og behov.
Med utgangspunkt i radiokommunikasjonssystemet kan vi integrere flere forskjellige kommunikasjonsløsninger med forskjellige overføringsmedia.
Med digital overføring og PC-betjent brukergrensesnitt, kan vi utvikle og tilpasse kontrollromsløsninger som er tilpasset de mest krevende oppgaver.
Vil leverer kontrollrom fra:

 

       

Tunnelkommunikasjon og utvidet dekning

Vi leverer komplette kommunikasjonsløsninger til tunnel og i andre områder hvor en ønsker utvidet dekning for trådløs kommunikasjon og talevarsling.
TC Connects løsninger er basert på bruk av transpondere, repeatere og fiberoptisk distribusjon, noe som gir anledning til å utvide konvensjonell radiodekning til også å omfatte områder som normalt ikke har dekning. Dette er typisk innendørs i bygningskomplekser, parkeringsanlegg, gruver, industrianlegg samt veg- og jernbane-tunneler.
Vi har løsninger som dekker FM, DAB+, Nødnett (TETRA), analog og digital radiokommunikasjon i alle frekvensområder.
TC Connects Talevarslingssystem for tunnel gjør alle kritiske kommunikasjonssystemer enkle å bruke for operatører både lokalt eller eksterne trafikksentraler, samtidig som det sikres at tunnelreglene overholdes. I en nødsituasjon kan nødetater via betjeningspaneler ta kontroll over kommunikasjonen. Prioriterte meldinger programmeres tilsvarende i våre nødkommunikasjonsløsninger, og sikrer at kritiske instruksjoner og meldinger blir hørt og forstått av de riktige mottakerne.

     

 

        

Tjenester

Vi kan tilby prosjektledelse, design, installasjon og idriftsetting i tillegg til service og support. TC Connect har en stor service- og engineeringavdeling. Vårt personell har alle nødvendige kvalifikasjoner og sertifiseringer for å installere og utføre service offshore og onshore.