Olje og gass

Sertifiserte produkter og løsninger for sikkerhet og kommunikasjon.

Olje og gass

Olje- og gassindustrien har høye krav til sikkerhet og funksjon, både on- og offshore. Dette er virksomheter som håndterer brannfarlige og eksplosive emner, noe som krever spesielt utstyr. TC Connect leverer produkter som er ATEX-klassifisert for bruk i disse miljøene.

TC Connect leverer løsninger, produkter og tjenester til olje og gassindustrien, både on- og offshore.
Olje og gassindustrien er meget kostnadsbevisst, men stiller strenge krav til utstyret og dokumentasjon. I tillegg skal utstyret brukes i områder med brennbare stoffer som kan skape en eksplosiv atmosfære sammen med luft. Tiltak må iverksettes for å forhindre antenning av denne atmosfæren og for å forhindre utbredelsen av enhver påbegynt eksplosjon.
Operatører av installasjoner hvor det er eksplosive områder må forsikre seg om at utrustningen de bruker, har innebygget de nødvendige beskyttelsesmetodene.

TC Connect leverer produkter og utstyr som er tilpasset tøffe og utfordrende driftsmiljø og vi har et produktspekter som er ATEX sertifisert.