Communication

Sertifiserte produkter og løsninger for sikkerhet og kommunikasjon.

Communication

Sikkerhet, rask responstid og god lydkvalitet er avgjørende for at radiosystemer er pålitelige og kostnadseffektive for brukerne. TC Connect tilbyr alle typer terminaler fra globalt ledende produsenter. Vårt sortiment inkluderer alt fra håndholdte til portable enheter, til basestasjoner og personsøkere med eller uten ATEX-klassifisering. Våre hovedleverandører er Motorola og Airbus.

Radiosystemer

Et radiosystem vil normalt består av infrastruktur dvs. basestasjoner, kontrollrom og brukerutstyr som terminaler (bærbare og mobile radioer). I dialog med kunden setter vi sammen kommunikasjonsløsninger som passer de krav og behov som er beskrevet.

Kvalitet og sikker kommunikasjon er viktige stikkord for brukere av lukket radio nett. Ved vår spisskompetanse og lange erfaring designer vi et sikkert og effektivt kommunikasjonssystem som knytter alle aktørene for å forenkle og understøtter arbeidsprosesser.

Terminaler

Vi leverer alle typer radioterminaler fra de ledende produsentene i verden. Vårt produktspekter dekker både håndradioer, bilmonterte radioer, basestasjoner, personsøkere og eksplosjonssikkert utstyr (ATEX) til bl.a. oljeindustrien og offshore.

Våre hovedleverandører er Motorola, Airbus og Tait.

Kontrollrom

TC Connect har lang erfaring i å integrere produkter og løsninger med de mest avanserte og brukervennlige kontrollromsmiljøer. Vi har egenutviklede løsninger og nært samarbeid med ledende produsenter av kontrollrom slik at vi kan finne den løsningen som passer best til kundens krav og behov.

Med utgangspunkt i radiokommunikasjonssystemet kan vi integrere flere forskjellige kommunikasjonsløsninger med forskjellige overføringsmedia.

Med digital overføring og PC-betjent brukergrensesnitt, kan vi utvikle og tilpasse kontrollromsløsninger som er tilpasset de mest krevende oppgaver.

Tunnel og utvidet dekning

Vi leverer komplette kommunikasjonsløsninger til tunnel og i andre områder hvor en ønsker utvidet dekning for trådløs kommunikasjon.

TC Connect’s løsninger er basert på bruk av transpondere, repeatere og fiberoptisk distribusjon, noe som gir anledning til å utvide konvensjonell radiodekning til også å omfatte områder som normalt ikke har dekning. Dette er typisk innendørs i bygningskomplekser, parkeringsanlegg, gruver, industrianlegg samt veg- og jernbane-tunneler.

Vi har løsninger som dekker fra kringkastingsområdet FM, DAB+ og analog og digital radiokommunikasjon i alle frekvensområder.

ANPR

Automatic Number Plate Recognition – ANPR.  Systemet er designet for å gi en totalløsning for overvåking og kontroll av kjøretøy og som i tillegg er enkel å betjene.

Nødnett

TC Connect er godkjent leverandør av terminaler og tilbehør til Nødnett. Våre produkter er tilgjengelig i Nødnettbutikken. Godkjente brukere får tilgang.