Prosjekt

Johan Svedrup feltet

TC Connect skal levere digital radiokommunikasjonsløsning (TETRA), til Johan Svedrup feltet. Kontrakten omfatter en komplett løsning for fase én som omhandler fire plattformer med opsjoner for tilsvarende leveranser til fase 2 og til Johan Castberg feltet.

Sirene 1000x519

Sivilforsvaret

Når Norges mer enn 1200 FM-baserte alarmsystemer gradvis oppdateres til det moderne, sikre og digitale Nødnett, har Sivilforsvaret valgt TC Connect som leverandør av oppdateringsløsningen.

Oseberg feltsenter

TC Connect har levert ny sentralløsning bestående av Mototrbo DMR-system. Systemet består av også av repeaterløsning fra Cobham.

Tunnelkommunikasjon med DAB

TC Connect har sikret flere DAB kontrakter i tunneler og vi har nå signert kontrakter med Statens vegvesen for leveranser i Rogaland og Finnmark. Vi befester vår posisjon som markedsleder på området. Leveransen inneholder også oppgradering av elektroniske veiskilt samt vedlikehold av systemet.

AVINOR

TC Connect har på Oslo lufthavn Gardermoen levert ny kommunikasjonsløsning basert på den seneste TETRA Dimetra 8.2. Leveransen inneholdt radioswitch og nye basestasjoner. Dessuten leverer TC Connect drift og vedlikehold av anlegget.

Tjeldbergodden landanlegg

TC Connect har levert en komplett TETRA radioløsning bestående av Rohill TETRA system med to basestasjoner. Leveransen består videre av kontrollrom og bærbare EX radioer.